Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

   

tehotenstvi vysetreni, těhotenství, vyšetřeníTermíny prohlídek
 

U fyziologicky probíhajícího těhotenství se provádí lékařské kontroly následovně:
 • Do 22. týdne těhotenství á 4 - 6 týdnů

 • Mezi 23. - 32. týdnem á 4 týdny

 • Mezi 33. - 36. týdnem á 3 - 4 týdny

 • Od 37. týdne do předpokládaném termínu porodu, stanoveného nejlépe ultrazvukem, 1x týdně

V den a v období po ultrazvukem stanoveného termínu až do porodu jsou již prohlídky v kompetenci příslušné porodnice, kde se žena rozhodla rodit. Je zde sledována dle individuálních zvyklostí pracoviště od stanoveného termínu porodu do začátku porodu. Někdy i 10 - 14 dní po ultrazvukem předpokládaném termínu porodu.

V časování všech lékařských kontrol je ale na místě individuální přístup. Jinak bude sledována pacientka s fyziologicky probíhajícím těhotenstvím a jinak pacientka sledovaná pro rizikové těhotenství!
 

Vyšetření prováděná na dalších prohlídkách

Pohovorem lékař zjistí cílenými dotazy stav a průběh těhotenství.
 

Dalším vyšetření těhotné:
 • Prováděna kontrola přírůstku hmotnosti
 • Měřen krevní tlak
 • Vyšetřena moč
 • Sledovány případné otoky končetin (provádí porodní asistentka)
 • Měří ženě velikost dělohy vzdáleností od stydké spony ve snaze zjistit normální průběh těhotenství.
   

Vaginální vyšetření 

 • Zjistí stav poševního prostředí (event. přítomnost infekce)
 • Stav porodních cest - děložního čípku, nehrozí-li předčasný porod či potrat

 

Od 20. - 22. týdne současně zjišťuje i vitalitu plodu (dotazem těhotné na pohyby a jejich kvalitu, poslechem srdečních ozev)

Snahou porodníka je zjistit maximum informací o probíhajícím těhotenství a podat těhotné veškeré informace. Proto je zaveden do praxe ultrazvukový a biochemický screening v těhotenství se snahou odhalit včas plod s rizikem vývojové vady a tento event. podrobit dalšímu vyšetření.

Ultrazvuk je prováděn na začátku těhotenství k ověření gravidity, umístění oplodněného vajíčka v děloze a zjištění jeho životaschopnosti.
 

Vyšetření ultrazvukem

 První stupeň

Probíhá mezi 11. - 14. týdnem se zaměřením na časný záchyt možných vývojových vad plodu. Při tomto ultrazvukovém vyšetření se stanovuje velikost plodu a provádí tzv. datace gravidity, kdy se určí předpokládaný termín porodu. Ten je přesnější než termín podle poslední menstruace nebo podle prvních pohybů plodu. Určuje se počet plodů a jejich vzájemný vztah (dvojvaječná event. jednovaječná dvojčata, vícerčata apod.).
Jak již bylo zmíněno, zaměřujeme se na vývojové vady plodu. Některé závažné vývojové vady lze již v tomto termínu odhalit, a to podle některých ultrazvukových známek (ztluštění šíjového projasnění plodu, chybění nosní kůstky), lze i stanovit větší míru rizika vývojové vady plodu a doporučit provedení podrobného vyšetření plodu. To zahrnuje odběr plodové vody, odběr vzorků choriové tkáně (část placenty) ke genetickému vyšetření. 
 
Druhý stupeň 

Ultrazvukové vyšetření se provádí mezi 18. - 23. týdnem se zaměřením na podrobné prohlédnutí plodu k odhalení vývojové vady.

V tuto dobu je možné u rizikových pacientek doporučit i speciální ultrazvukové vyšetření dětským kardiologem, zkušeným v prenatální kardiologii. Toto vyšetření je vhodné pro ženy s anamnézou srdeční vady, event. podezřením na vadu plodu, s rodinnou či jinou zátěží. Provádí se jako vyšetření specializované a není doporučováno rutinně všem.

 

Třetí stupeň 

Třetí vyšetření se provádí mezi 30. - 32. týdnem těhotenství a opět slouží k vyšetření plodu a event. odhalení vývojové vady, změření velikosti plodu a stanovení jeho správného růstu, určení polohy placenty a množství plodové vody. 
 

Biochemický screening

Další možné zjištění rizika vývojové vady plodu umožňuje biochemický screening.

Dnes se standardně provádí odběrem krve mezi 16. - 17. týdnem těhotenství, při kterém zjišťujeme hladiny tří hormonů (alfafetoprotein, hCG a estriol - proto název triple test) a přepočítáváme na věk ženy.

Toto vyšetření nám při pozitivním výsledku odhalí riziko genetické (chromozomální) vady plodu se 64% pravděpodobností. Při pozitivním výsledku je doporučeno těhotné ženě podrobnější vyšetření - odběr plodové vody (amniocentéza), které je v tomto případě plně hrazené pojišťovnou a slouží ke genetickému vyšetření plodu. Na některých pracovištích je již dnes možné provést biochemické vyšetření od 10. do 12. týdne, které současně s podrobným ultrazvukovým vyšetřením ve stejném období stanoví riziko chromozomální vady plodu s pravděpodobností až 84 %. Invazivní vyšetření (amniocentézu nebo odběr vzorků choria placenty) je tak možno provést dříve.
 

Doplňková vyšetření

Další doplňková vyšetření během těhotenství jsou genetická konzultace, možnost genetické analýzy buněk plodu odběrem mateřské krve - při zjišťování určitých onemocnění plodu, 3D/4D ultrazvuk.

V případě některých onemocnění těhotné, jakými jsou cukrovka, zvýšená srážlivost krve, vysoký tlak apod. plánuje porodník během těhotenství další specializovaná vyšetření. Jimi mohou být častější ultrazvuk s vyšetřením průtoků krve cévami placenty a plodu (tzv. Doppler).

 

Povinná vyšetření, která může lékař individuálně přizpůsobovat podle zdravotního stavu těhotné ženy

 

8.–10. týden těhotenství

 • Krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým proužkem – to jsou vyšetření, která se opakují při každé návštěvě.

 • Krevní skupina, Rh faktor matky a výskyt protilátek v krvi matky.

 • HBsAg (sérová žloutenka typu B), HIV, BWR (syfilis).

 • Zarděnky (rubeola), pokud žena nemá doloženo povinné očkování.

 • Cytologické a kolposkopické vyšetření hrdla dělohy.

 10.–12. týden těhotenství 

 • Krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým proužkem.
 • Doporučená vyšetření pro vyloučení genetických poruch: ultrazvukové vyšetření včetně kontroly ztluštění šíjového svalstva plodu, které se nazývá vyšetření nuchální translucence (proto zkratka NT) a nově vyšetření některých hormonů (hormony hCG a PAPP-A). Všechna uvedená vyšetření mohou již v I. trimestru těhotenství naznačit poruchy vývoje plodu.

 

Porodnické vyšetření
 1. Růst dělohy se bude do konce těhotenství zaznamenávat z naměřené vzdálenosti mezi horním okrajem dělohy a sponou stydkých kostí.
 2. Vaginální vyšetření, při němž lékař kontroluje uzavření děložního hrdla.
 3. Změření zevních rozměrů pánve ženy.
 4. Vyšetření prsu.


16. týden těhotenství

 • Krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým proužkem.
 • Přesně v této době se provádí odběr krve ze žíly matky na genetické vyšetření, při němž se stanovují hladiny 3 hormonů (proto někdy název »tripple test«); jde o hormony: hCG, AFP, E3. Podle nálezu lze usoudit, zdali je těhotenství v normě, či nikoliv. Výsledky však nemusí být 100% přesné. V současné době se začíná genetické vyšetření posouvat do 12.–13. týdne těhotenství, což je pro těhotnou ženu, pokud se zjistí problém, výhodnější.


 20. týden těhotenství

 • Krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým proužkem.
 • U Rh negativních žen opět kontrola protilátek.
 • Krevní obraz matky.
 • Ultrazvuk – provádí se první těhotenský screening.

 

24. týden těhotenství

 • Krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým proužkem.
 • Kultivace mikrobů z pochvy, hrdla dělohy a kultivace moči, u žen, kde hrozí předčasný porod.
 • Vyšetření na těhotenskou cukrovku neboli orální glukózový toleranční test, běžně se používá zkratka oGTT.

 

28. týden těhotenství

 • Krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým proužkem.
 • U Rh negativních žen opět kontrola protilátek.

 

28.–32. týden těhotenství

 • Krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým proužkem.
 • Ultrazvuk – provádí se druhý těhotenský screening.

 

36. týden těhotenství

 • Krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým proužkem.
 • U Rh negativních žen opět kontrola protilátek.
 • Kardiotokogram u žen s rizikovým těhotenstvím.
 • Krevní obraz matky.
 • Kultivace z pochvy se zaměřením na streptokokovou infekci.

 

37. týden těhotenství

 • Krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým proužkem.
 • Kardiotokogram u žen s rizikovým těhotenstvím.

 

38.–40. týden těhotenství

 • Krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým proužkem
 • Kardiotokogram

 

Po 40. týdnu těhotenství

 • Kardiotokogram se provádí každé 3 dny
 • Častěji je žena vyšetřena vaginálně, kontroluje se, zda se začíná zkracovat a otevírat hrdlo dělohy
 • Ultrazvuk k ověření stavu plodu
 • 10. den po termínu porodu se provádí oxytocinový zátěžový test
 • Pokud žena přenáší více než 12 dní, pak se většinou přijímá k hospitalizaci a vyvolává se porod.